Gendit: เราคือผู้นำด้าน โรงงานผลิต สัญญาณไฟจราจร
  ตำแหน่ง-ชื่อสกุล
  กรรมการผู้จัดการคุณ สุพัตรา น้อยบุญลือ
       
 

ที่ปรึกษาบริษัท อาจารย์ ดร. วฐา มินเสน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาบริษัท อาจารย์ ดร. ปรารถนา มินเสน (ดาราพงษ์) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

       
  ผู้จัดการฝ่าย วิจัย และพัฒนา คุณชญานนท์ มินเสน
       
  ผู้จัดการฝ่าย ผลิตและควบคุมคุณภาพ คุณจิรวัฒน์ มินเสน
      
  ผู้จัดการฝ่าย บริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์ คุณดำรง สินพลับ
       
  ผู้จัดการฝ่าย จัดซื้อ และจัดส่ง คุณศุพิชญาภัค ทองยิ่ง
       
 หน้าหลัก : สินค้าไฟจราจร : สินค้าป้าย : รหัสสินค้า : ผังองค์กร : แผนที่ : แค็ทตาล็อก : การวิจัยและพัฒนา : ติดต่อเรา Designed by: วฐา มินเสน
Free Counters from SimpleCount.com
Check Google Page Rank
© Copyright 2005 GENDIT. All Rights Reserved.
Contact our: gendit@me.com with questions or comments.
บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด 55/20 หมู่ 1 ถ.ธัญบุรี-วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120. โทร: 02-1525-852 Fax: 02-1525-853
วฐา มินเสน